Bemutatkozás

IPARI BÚVÁROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Rövidített neve: IBOSZ
Székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 19.

Telefon: +36-56/420-502

Fax: +36-56/513-532

Elnök: Vámosi Antal       Tel: +36-70/452-5040

E-mail: info@buvarkft.hu

Honlap: www.ibosz.org

A Szövetség egy szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Működése kiterjed az egész ország területére.
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

A Szövetség célja: a Magyar Köztársaság területén az ipari búvár tevékenységet folytató gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók összefogása, képviselete, érdekvédelme.

A Szövetség feladata: kapcsolattartás az ipari- technikai búvárkodással foglalkozó országos és külföldi szervezetekkel, közreműködés a búvármunkákkal foglalkozó szabályzatok, szabványok, biztonságtechnikai előírások megalkotásában, az ipari búvárképzés előkészítése, közreműködés az ipari búvárok oktatásában és vizsgáztatásában.

A magyar ipari búvárok a helyüket keresték a Magyar Búvár Szövetség keretein belül, már hosszú idő óta. Ennek érdekében igen sok munkát végeztek a szakma elismerése, szabályainak megalkotása, tevékenységük rendezése érdekében. Aktualitást adott az, hogy 1997. december 27-én a Magyar Közlönyben megjelent a szakmai szám, „Közlekedési és Vízépítési búvár” megnevezéssel.

Mivel a törvényhozás létrehozta az új sporttörvényt, rá kellett ébrednünk, hogy a Magyar Búvár Szövetség kereteibe csak, mint Sportegyesület illetve sportvállalkozás férhetünk bele.

Több nagyvállalat, akinek munkatársai a víz alatt dolgoztak, nem akartak sport-vállalkozássá alakulni. Szerették volna, ha az ipari búvárkodást nem vegyítenék, illetve kevernék a sport és szabadidős búvártevékenységgel. Mindezekért szükségessé vált a saját érdekképviselet megalakítása.

Ennek érdekében megfelelő létszámú ipari búvár tevékenységet folytató gazdasági társaságot és egyéni vállalkozót hívtak össze, és 2001. február 06-án megalakult az Ipari Búvárok Országos Szövetsége (IBOSZ). A Szövetséget 2001. május 25-én a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bíróság bejegyezte.

Az IBOSZ fennállása óta megpróbálta az elmúlt 40-50 év hátrányát bepótolni. 2002-ben elindította közlekedési és vízépítő búvár OKJ képzését, melyhez megalkotta az egységesített tananyagot, majd szintén ebben az évben tagszervezetei segítségével elfogadtatta az MSZ 20358 szabványt az „ipari és ipari jellegű búvármunkák munkavédelmi követelményei” címmel.

 

Az IBOSZ tisztségviselői:

Elnökhelyettesek:    Czakó László

                     Papp Zoltán

Titkár:              Vígh János

Felügyelő Bizottság: Kosina Péter ( FB. elnök )

                     Dömötör Imre ( FB. tag )

                     Fehérvári József ( FB. tag )

 

 

AZ IPARI BÚVÁROK

 

A búvárkodás dokumentumokkal is alátámasztható közel háromezer éves történetének mindössze az utolsó 50-80 esztendejében beszélhetünk csak kedvtelési ( szabadidős ) búvárkodásról, hiszen ezt megelőzően a merülés célja kivétel nélkül a víz alatti munkavégzés volt.

A búvármunkák témakörét azért tartjuk kiemelten fontosnak, mert a hazai búvárkodás történetének legrégebbi területe, mely szakmailag is megalapozta a kedvtelési célú búvárkodást. A víz alatti munkavégzés nem is olyan régen, 40-45 évvel ezelőtt a magyarországi búvár klubokban szorosan összefonódott a szabadidős és ipari búvárkodás, így egészen 1990-es évek elejéig a klubok búvárai gyakran vettek részt különféle búvármunkákban. Azonban szükségessé vált, hogy a két területet elválasszuk, mivel egy szabadidős búvár képzésekor nem kap megfelelő tudást ahhoz, hogy a víz alatti világ felfedezésén kívül, víz alatt munkát végezzen.

Közlekedési és vízépítő búvár: az a személy, aki közlekedési és vízépítési búvár szakképesítéssel rendelkezik, továbbá feladatát a folyadék felszíne alatt és/vagy természetes légzésre alkalmatlan térben végzi.

Ipari búvár: az a személy, aki munkavállalóként vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján, vagy saját társas vállalkozás keretében búvármerülést hajt végre.

Csatornabúvár: munkáját zárt csatornában ( aknában ), de nem folyadék felszíne alatt végzi.

Búvár munkacsoport ( minimális létszáma ):

  • Merülésvezető
  • Merülő búvár(ok)
  • biztosító búvár(ok)
  • búvársegítő(k)
  • hajós képesítésű személyzet ( Hajózási Szabályzatban foglaltak szerint )

A búvár munkacsoport minden tagjának abban az esetben, ha úszó munkagépről végeznek munkát, rendelkeznie kell „Hajós szolgálati könyvvel”.

Csatornabúvár munkacsoport ( minimális létszám ):

  • Fizikai munkacsoport-vezető
  • Csatornabúvár-gépész
  • 4-6 fő búvártevékenységet végző csatornabúvár

Tehát ipari búvároknak tekintjük azokat a személyeket, akik hivatásszerűen, megfelelő képzettséggel, megbízás alapján ipari búvár munkát végeznek és betartják a vonatkozó munkaügyi és munkavédelmi előírásokat.